logo

Ailenin Adı Yok

Hilâl Kaplan

“Kadın hakları konusunda gerçekten geride olduğumuz dönemler geride kalmış olabilir. Ancak kadın ‘adını’ kazandıkça, aile müessesesi kaybetti. Zira bu anlayış, kadını ailenin dışında var etme motivasyonuyla hareket eden, evi sadece hapis olunan bir mekân olarak kodlamıştı. Hâlbuki evin, kadın öznelliği için yeri ayrıydı. “Kendine ait bir oda”sı olmayan kadınlar olmalıydı mesele; kadını ve dolayısıyla erkeği ailesizleştirmek değil. Ancak erkeği yenilmesi gereken bir rakip olarak bir kere kodlayınca, diğer düğmeler de doğru iliklenemedi.”

Sosyolog-Yazar Hilâl Kaplan, uzun zamandır yapılması gereken bir tartışmanın kapılarını aralıyor. Bu kitap aslında bir “ilk söz”… Aile değerlerinin erozyona uğramasına dair özelde muhafazakâr kesim, genelde de toplumun geniş kesimleri rahatsızlıklarını uzun süredir dağınık biçimde ifade etse de henüz derli toplu biçimde ortaya konulamamıştı.

Elinizdeki kitap, dünyadaki güncel gidişatın yansımalarını sosyal teori ile harmanlayarak analiz edip “içerden ve buralı” bir reddiye ortaya koymayı amaçlıyor.