logo

Kontemporari İbrahim Efendinin Rüyaları

İbrahim Altay

Sabah gazetesi Ombudsmanı İbrahim Altay, Kontemporari İbrahim Efendi’nin Rüyaları adlı bir kitap yazdı. Bir ana hikâyeden ve birbirini takip eden 18 nehir hikâyeden oluşan kitabın alt başlığı Büyükler İçin Masallar...

Altay kitabını “Çocukların okumaması gereken bir masal kitabı” olarak tanımlıyor: “Tarihi vakıalardan kopuk değil ama onları bazı bakımlardan çarpıtmayı amaçlayan, gerçeklikle ilişkisi sorunlu bir hikâyeler koleksiyonu bu. Didaktik yerleri olabilir elbette ama ben daha ziyade epik öğeleri satirik bir üslupla anlatmaya çalıştım."

Kitap Dünya Tarihi, Türk Tarihi ve Portreler isimli üç bölümden oluşuyor.

İbrahim Altay’ın kitabına ilham kaynağı olan Kontemporari İbrahim Efendi zaman ve mekân mefhumlarını aşmış nevi şahsına münhasır bir şahsiyettir.

Gılgamış’ın dostudur. Zeus’un arkadaşıdır. Marco Polo’nun kankasıdır. Konfüçyüs’ün hasmıdır.

Sokrates’in ona horoz borcu vardır, Platon mağara teorisini ondan çalmıştır. Büyük İskender’in gözlerini o açmıştır.

Yaratılış, Türeyiş, Ergenekon, Nibelungen gibi bütün destanlar onun zamanında yaşanmıştır. Homeros’a el vermiştir. Kore’nin kuruluşunda, Roma’nın yıkılışında rol almıştır. Hindistan’daki yedi nehir efsanesini o yaymıştır. Çin sarayı Kürşat ve kırk atlısı tarafından basıldığında oradadır.  Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte o da Müslüman olmuştur. Bir hikâyede Muhyiddin İbn Arabi’nin öğrencisi olarak çıkar karşımıza. Bir başka hikâyede Hacı Bektaş-ı Veli’den pirim diyerek söz eder.

Haçlı seferlerini, Endülüs tarihini, Osmanlı tarihini kendi zaviyesinden anlatır. Gerektiğinde bir danışman, gerektiğinde bir hafiye ve gerektiğinde bir komutandır. Osman Gazi’nin kılıç yoldaşıdır fakat Yıldırım Bayezid’le Timur’un savaşında Timur’un yanında yer almıştır.

Bir bakarız çalınan lale soğanlarının peşinde Hollanda’ya gider. Bir bakarız Abraham Lincoln ile vampir avına çıkıp onu Amerika Birleşik Devletleri’ni kurmaya ikna eder.

Yemen çöllerinde Eşref Kuşçubaşı’nın emir eri Zenci Musa ile dolaşmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’ya silah kaçırmıştır. Kosova’nın bağımsızlık mücadelesinde Âdem Yaşari ile omuz omuza savaşmıştır. 80 İhtilali’nden sonra Kostarika’da bağımsız bir Türk devleti kurma planları yapmıştır, fakat planları şartlar uygun olmadığı için akim kalmıştır.

İbrahim Efendi gerçek üstü bir karakterdir. Sanatın, siyasetin ve hayatın bütün dallarında uzmanlaşmıştır. Satrancı o keşfetmiştir. Dünya tarihinin ilk algoritmasını o yerle bir etmiştir.

Kibar çevrelerden batakhanelere, mitolojik dönemden tarihe, reislikten fedailiğe, dağlardan göllere ve bozkırlardan çöllere uzanan destansı hayatı boyunca görüp işittiklerini bir an olsun unutmamıştır. Bu kitap hatıratının yalnızca bir kısmıdır.

Kontemporari İbrahim Efendi’nin Rüyaları İbrahim Altay’ın üçüncü kitabı. Los Angeles’taki evsizleri anlattığı Evsiz romanı 2012’de, Francis’in Yolu ve Franciskenler adlı araştırması 2016 yılında yayımlanmıştı…


Barkod: 9786056670831

Yayın Tarihi:         

Baskı Sayısı:  1. Basım       

Sayfa Sayısı :  128      

Boyut :  10x15