logo

Asilzadeler

Ömer Seyfettin

II. Meşrutiyet dönemindeki fikri ve siyasi olumsuzlukları konu eden “Asilzadeler”, olabildiğince sade bir dile sahip ve Ömer Seyfettin’in roman türüne yakın eserlerinden biri olma özelliğine sahip olmasıyla külliyatında özel bir yer taşıyor.

Ömer Seyfettin’i bugünün gençlerinin kendi zamanındaki gençler kadar rahat bir şekilde okuyabilmesinin ardında Seyfettin’in Genç Kalemler dergisinde özetlediği, Türkçe için ileri sürdüğü fikirlerinin uygulanışı bulunur. Milli Edebiyat Dönemi’nin bir üyesi olan usta yazar, Türk edebiyatında özellikle hikâye türünün başta gelen temsilcilerinden biri, hatta ilkidir.

İlk hikâyesi 1902’de Sabah gazetesinde çıkan yazar, Fransız yazar Mauppasant tarzı hikâyeciliği Türk edebiyatına ilk kez uygulamıştır. Bu tür hikâyecilikte giriş, gelişme ve sonuç bölümleri ana iskeleti içinde karakter tahlilleri, mekân tasvirleri bulunur. Yazarın toplumu aydınlatmak gayesiyle yazdığı “Diyet”, “Pembe İncili Kaftan”, “Kaşağı”, “Falaka” gibi hikâyelerle, hayatında hiç Ömer Seyfettin okumamış insanların bile aklına kazınmıştır.


Hazırlayan: Melisa Aksu