logo

Aşk-ı Memnu

Halid Ziya Uşaklıgil

İlk olarak 1899-1900 yılları arasında Servet-i Fünûn dergisinin 413. ila 479. sayıları arasında tefrika edilen ve yine 1900’de kitaplaştırılan “Aşk-ı Memnu”, dil ve üslup özelliklerini taşıdığı Servet-i Fünûn akımının şaheserlerinden biri kabul edilir. Modern bireyin çatışmalarını, temelinde adından da anlaşılacağı gibi bir yasak aşkı ve arzuları anlatan ve Batılı anlamda büyük romanlarda olduğu gibi ahlakçı bir tutum yerine bunu arka planıyla birlikte vermeyi tercih eden eser, İstanbul’daki çeşitli toplum kesimlerinin o dönemdeki yaşamını natüralist-realist bir bakışla anlatır. Sonradan yazarı tarafından sadeleştirilen eser, Almanca gibi başka dillere de çevrildi.

“Aşk-ı Memnu”, tefrika edildiği dönemde de sonraki çeşitli film ve dizi uyarlamalarında da hep toplumun büyük ilgisiyle karşılandı. Bunun nedeni, tarih kadar eski bir konuyu ele alması kadar usta bir romancının kaleminden çıkması da elbette.


Hazırlayan: Levent Ali Çanaklı, Sacit Ayhan