logo

Biat: Bir Turgut Reis Hikâyesi

Mim Kemal Öke

 “Fatıma’m!

İzin ver, sana biat edeyim.

Kalbim yanıyor, şu aşkı zor kaldırıyorum. Kabul et beni gönlüne. Birlikte biat edelim aşka. Paylaşalım çilesini.

Son âna kadar olsun akdimiz, Fatıma’m.”

Tüm hayatı denizlerde geçen, İspanyol ve Venedik donanmalarına karşı büyük zaferler kazanarak Avrupalı denizcileri titreten ve Akdeniz’in bir Türk gölü olması için yıllarca mücadele eden büyük bir denizci:

Turgut Reis, nam-ı diğer Dragut. Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıtaya hükmettiği bir dönemde, ticaret yolları üzerinde bulunan denizler ondan sorulurdu. Turgut Reis, 22 parelik donanması ve ona gönülden bağlı cevval leventleriyle birlikte tüm Akdeniz’de İslam’ın bayrağını dalgalandırdı. Bu büyük denizci hiç kimseye, hatta Osmanlı İmparatorluğu’nun en kudretli padişahlarından Kanunî’ye bile biat etmedi. Ta ki Fatıma ile karşılaşana dek...

Siyasi Bilimler profesörü ve yazar Mim Kemal Öke, “Biat” adlı romanında çocukluğundan bugüne “kahramanı” olan Turgut Reis’in son seferinden çocukluğuna uzanarak hayat hikâyesini anlatarak kendi ifadesiyle “vefa borcunu ödüyor”. Tüm hayatını denizlerde geçiren, Osmanlı’nın yükseliş döneminde deniz korsanlığından Akdeniz leventleri komutanlığına kadar yükselen Turgut Reis’in hikâyesi bir aşkla tamamlanırken arka planda da Osmanlı tarihine ışık tutuyor.