logo

Dede Korkut Hikâyeleri

Serap Alper

Ord. Prof. Dr. Fuad Köprülü’nün “Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut Kitabı’nı diğer gözüne koysanız Dede Korkut ağır basar.” dediği ve 14. veya 15. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinen “Dede Korkut Hikâyeleri”, Oğuz Türklerinin bilinen en eski destansı hikâyeleridir. Destan döneminden halk hikâyeleri dönemine geçiş dönemi eseri olarak kabul edilir. “Dede Korkut Hikâyeleri”, sözlü edebiyatın şifahen hikâyeler anlatma geleneğinin bütün izlerini taşır; efsanevi bilge Oğuz büyüğü Dede Korkut’un anlattığı hikâyeler, hem halk kültürünü hem de Türkçenin tarihini göstermesi açısından nesilden nesile geçmiş bir kültürün en önemli örnekleridir.

Yıllarca Vatikan ve Dresden nüshalarında 12 hikâye ve bir önsözün bulunduğu düşünülen Türk edebiyatı tarihinin en kıymetli eserlerinden “Dede Korkut Hikâyeleri”nin 2018’de Türkistan’da yeni nüshasının bulunması tüm kültür dünyası için sevinçle karşılanan bir haber olmuştu. Serap Alper’in yayına hazırladığı bu edisyon, bulunan “Salur Kazan’ın Ejderhayı Öldürmesi” hikâyesini de içeriyor.