logo

Dervişin Safa Defteri

Mim Kemal Öke

Tasavvuf, “hâl” ilmidir. Dervişten, deneyimlediği “hâlleri”, okuyabildiği ölçüde, başka bir deyişle, varmış olduğu menzillerdeki idraki ve irfanı nispetinde bir deftere not etmesi istenir. Acaba bazı “şeyleri” yaşarken kavrayabilmiş midir diye…

“Dervişin Safâ Defteri ve beraberinde çıkan “Dervişin Seyir Defteri” ve “Dervişin Semâ Defteri”, bu çerçevede mütalaa edilmesi gereken bir sûfî üçlemesidir. Üçlemenin ilk kitabı “Dervişin Safâ Defteri”, bir zamane dervişinin Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerinin eserlerine bütüncül bir bakışla odaklanışı ve buradan hareketle “Yedi Meclis”ten oluşan bir ilmihal vücuda getirme gayretidir. Özetle, İslam’ın beş şartı, sûfî ıstılahlar doğrultusunda incelenmektedir.