logo

Engel: Bir Emir Timur Hikâyesi

Mim Kemal Öke

“Yaşasam, topal ve çolak yaşanır mıymış? Engel bir değil ki... Olmaz, yapamam, böyle sakat sakat insanların arasına giremem ben... Yok, olmaz. Onun için Tanrım, bitir işimi bir an önce. Sen kulundan kurtul, ben de Tanrımdan kurtulayım!..”

Timur İmparatorluğu’nun da kurucusu olan meşhur Türk ve Moğol hükümdar: Timurlenk… Yani “Aksak Timur”… Düzenlediği seferlerle bugünkü Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak ve Suriye’yi kapsayan toprakları ele geçirdi. Cengiz Han’ı örnek aldı kendine ve onun yolunda giderek büyük bir imparatorluk kurdu. Ancak Timur’u bizim tarihimizde önemli kılan asıl mesele, 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’i mağlup edip esir alması olmuştu. Osmanlı’yı on bir yıllık bir iktidar boşluğuna götüren bu yenilginin müsebbibi olarak Timur pek de sevilmez bizim tarih anlatımızda. Oysa Turan’dan Anadolu’ya döneminin en büyük imparatorluğunu kurmuş bir deha olan Timurlenk’e insanî  tarafıyla pek yaklaşılmadı; engeli, hayatını, karakterini ve savaşlarını nasıl etkiledi, pek düşünülmedi.

Şimdi, bu romanda ise bambaşka bir Timur çıkıyor karşımıza! Mim Kemal Öke’nin kaleme aldığı “Engel”, Timur İmparatorluğu’nun kurucusu olan ve “Aksak Timur” adıyla anılan dâhi Türk ve Moğol hükümdar Timurlenk’i ilk kez insanî yönüyle ele alıyor ve Timurlenk ilk kez ete kemiğe bürünüyor. Roman döneminin en büyük imparatorluğunu kuran hükümdarın zaferleri yanında ilk kez engelinin hayatını ve savaşlarını nasıl etkilediğini konu etmesiyle benzerleri arasında öne çıkıyor.