logo

Felâtun Bey ve Râkım Efendi

Ahmet Mithat Efendi

Tanzimat döneminin ilk romanlarından biri olan 1875 tarihli “Felâtun Bey ve Râkım Efendi”, edebiyatımızın “yanlış Batılılaşma”yı en eğlenceli anlatan romanlarından biridir. Velût Ahmet Mithat Efendi, eserinde Batılılaşmayı yüzeysel olarak yorumlamış alafranga bir karakter olarak Felâtun Bey’i ve karşıt olarak ismiyle müsemma ölçülü ve çalışkan Râkım Efendi’yi koyuyor. Dönemi ve romanımızı anlamak için okunması gereken eserlerden biridir.


Hazırlayan: Burak Ayçiçek, Hatice Piroğlu