logo

Gayya Kuyusu

Emine Semiye

Emine Semiye’nin son romanı olan “Gayya Kuyusu”, savaş sonunda tıpkı Sodom ve Gomore gibi gayya kuyusu haline gelmiş bir şehirde kurtuluşun nasıl olacağına ilişkin bir arayış hikâyesi. Savaş yaşanmıştır; ancak şehir, yoksulları, zenginleri, Aksaray ve Üsküdar gibi kentleri, evlerinin dışı ve içi, dayanışmalar ve ihanetlerle hâlâ yaşamaya devam etmektedir. Romanlar, hayatın ve geçmişin en iyi kamerasıdır; dönemin usta kadın yazarlarından biri tarafından kaleme alınan “Gayya Kuyusu” da savaş döneminde insanı derinlemesine incelemesiyle bunun kanıtı niteliğinde.