logo

Haver

Ahmet İhsan Tokgöz

Daha çok matbaacılığa getirdiği yenilikler, yayıncılık anılarını anlattığı Matbuat Hatıralarım kitabı ve 45 sene aralıksız çıkarak Türk edebiyatını şekillendiren Servet-i Fünûn dergisinin kurucusu olmasıyla tanınan Ahmet İhsan Tokgöz’ün telif eserleri daha az bilinir. Birçok çeviri yapan Ahmet İhsan, Jules Verne’i Türkçeye ilk kez çeviren ve Türk okuruna tanıtan kişiydi aynı zamanda.

Ahmet İhsan ilk romanı “Ülfet”ten sonra, “Ülfet”le aynı yıl Servet-i Fünûn’da “Haver” adlı romanını tefrika etmiş ve sonrasında da bu eseri kitaplaştırmamıştı. 29 bölümden oluşan ve Firuzağa ile Ayestefanos’ta geçen “Haver”de İstanbul kibarlarından Raci Bey ile evin hizmetçisi Haver arasındaki yasak aşkı okuyoruz. Turkuvaz Kitap, Tanzimat dönemi romanlarının özelliklerini taşıyan bu eseri günümüz okurlarına ulaştırarak Ahmet İhsan’ın arka planda kalan romancılığını yeniden hatırlatmayı amaçlamaktadır.

 

Hazırlayan: Tuba Durmuş, Saadet Çetin