logo

İzdivaçlar, İttifaklar ve İhtilaflar

Derleme

“İzdivaçlar, İttifaklar ve İhtilaflar”, 1896-1925 yılları arasında evlilik kurumu hakkında kadın yazarların yazdıklarını bir araya getiriyor.

Raife Binnaz’ın “Remziye”si, Makbule Leman’ın “Makes-i Hayal”i, Fatma Şadiye’nin “Hikayât-ı Nuşin”i, Ulviye Macit’in “Şermende”si, Fatma Zeliha’nın “Ezhâr-ı Hayal”i, Fahrünnisa Fahrettin’in “Talihsiz Bir Kadının Sergüzeşti”, Gülsüm Niyazi’nin “Son Basamak”ı, Fatma Aliye’nin “Uluvv-i Cenab”ı gibi, dönemin önde gelen yazarlarının kaleme aldığı edebi eserler, imparatorluktan ulus devlete geçerken Osmanlı-Türkiye toplumunda nasıl ittifaklar ve ihtilaflar oluştuğunu ortaya koyuyor. 


Hazırlayan: Fatih Altuğ