logo

Muhabbetnağme

Mim Kemal Öke

Her kitabın bir yazılış nedeni ve “öyküsü” vardır. Elinizde tuttuğunuz çalışmanın da öyle... Her kitap, bir “arayış”ı ya da “buluş”u anlatır. Muhabbetna(ğ)me de öyle...


Bu kitap, Mim Kemâl Öke’nin diliyle ifade edersek, “bir yaralı ceylanın yararlı ceylana dönüşümünü” anlatıyor. Sevgili kızı Nazlı Hilâl, Mim Kemâl Öke hocamızın elinden tutuyor ve onu alıp bir yolculuğa çıkarıyor. Durakları edebiyat, şiir, felsefe, sinema, en çok da Türk tasavvuf musikisi…  Muhabbetna(ğ)me, bu zorlu ama zevkli yolculuğun seyir-ü sefası, başka bir deyişle bir “zamane menkıbesi”…  Muhabbetna(ğ)me’yi kalbinizle duyabilmeniz duasıyla…