logo

Mükâfat-ı İlahiye

Emine Semiye

Fatma Aliye’nin kardeşi Emine Semiye, Osmanlı kadın hareketinin öncülerindendir. Yazar bu eserinde de yaşadığı 19. yüzyılın sonlarında aile ve erkeklik krizinin kadınların hayatındaki etkilerini konu eder ve kadın dayanışmasını öne çıkarır. Emine Semiye, konusunu 4 yıl yaşadığı Paris ve 2 yıl yaşadığı İsviçre’den tanık olduğu Fransız ailelerinin gündelik hayatlarından örneklerle geliştirir ve okura ahlaki modeller sunar. Kitabın adı ise romanda yer alan ve haksızlıkların bir gün biteceğine inancı ortaya koyan bir cümleden gelmiştir: “Mükâfat-ı ilahiye mazlumların hakkıdır.”