logo

Öncü Müslüman Kadınlar

Derleme

Fatih Altuğ’un titiz bir çalışmayla derlediği “Öncü Müslüman Kadınlar”, İslamiyet’in başlangıcından 19. yüzyılın sonuna kadarki dönemde yaşamış, alanlarının önde gelen Müslüman kadınlarının biyografi, roman ve hikâye türündeki metinlerini bir araya getirerek bir hafıza oluşturuyor.

Kitapta yer alan eserleri arasında Fatma Aliye’den “Namdaran-ı Zenan-ı İslamiyan” ve “Sabiha”, Emine Semiye’den “Emir Çoban Kızları yahut İki Kadında Aynı Talih”, “Taş Hatun” ve “Kıymet-i Nisviyet” ile Fatma Şadiye’nin Hz. Muhammed’in yakınındaki kadınları anlatan metinleri bulunuyor.


Hazırlayan: Fatih Altuğ