logo

Şık

Hüseyin Rahmi Gürpınar

“Şık”, Servet-i Fünûn’da tefrika edilen “Araba Sevdası”, “Felâtun Bey ve Râkım Efendi” gibi Tanzimat dönemi romanlarının aksine Ahmet Midhat Efendi’nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika edilmişti. Henüz 22 yaşındaki Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ikinci eseriydi; bir yıl sonra da kitaplaştırıldı. Ancak yayımlandığı gazete, Servet-i Fünûn’un zıttı bir yayın anlayışına sahip olsa da “Şık”, bahsettiğimiz Tanzimat eserlerine muhteviyat ve üslup olarak epey yakındı. Tıpkı Bihruz Bey, Felâtun Bey gibi Batılılaşmayı yanlış anlayan züppe bir tipi; Şöhret Bey’in, namı diğer ‘Şık’ın Beyoğlu’ndaki gülünç maceralarını anlatan eser, yazarın mizahi diliyle tanıştığımız eser aynı zamanda.

 

Hazırlayan: Zeynep Şengül