logo

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Şemseddin Sami

1872’den 1873’e dek Hadîka gazetesinde tefrika edilen ve Osmanlı harfleriyle basılmış ilk roman olan “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”, Tanzimat sonrası yenileşme döneminin yenilikçi eserlerinden biridir. Talat’ın Fitnat’a ilk görüşte âşık olup onu görmek için kadın kılığına girdiği sahneler, görücü usulü evlilik üzerine düşünmemizi ve dönemin şartları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.


Hazırlayan: Aydın Alpay