logo

Terbiye-i Etfale Ait Üç Hikâye

Emine Semiye

Fatma Aliye’nin kız kardeşi Emine Semiye’nin ilk romanı “Terbiye-i Etfale Ait Üç Hikâye” aracılığıyla 19. yüzyıl sonunda aile kurumunun karşı karşıya kaldığı gerilimleri içeren bir dünyaya giriyoruz. Çocuk eğitiminin nasıl olması gerektiğine dair üç farklı model, hane içlerinde yaşanan girift, duygusal ve fikri ilişkiler yoluyla ete kemiğe bürünüyor. Yanya ve Paris’e de uzanan ama temelde İstanbul’da geçen bu romanda aile içi ve aileler arası güç mücadeleleri, arzu ilişkileri ve örtük cinsel şiddet vurgulanıyor. En önemlisi, alaturka ve alafranga karşıtlığı gösterilirken bu karşıtlığı aşan çözümler aranıyor.